AdBlock Detected

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks some useful and important features of our website. For the best possible site experience please take a moment to disable your AdBlocker.

Upravljanje zapisima

mateja175

Mladi član foruma kojeg zanima uprava
Pitanja s roka
Pismeno, akt, podnesak, spisi, dosje, razvođenje spisa, arhivsko gradivo, brojčane oznake, stvaratelji arhivskog gradiva
Pitanja su sva s foruma, nista izvan toga ne pita
da li je usmeni bio na dan roka?
 

gogs

Znam ponešto o upravi. Umjerno aktivan član.
Zna li netko, je li su obavezna predavanja kao uvjet za izlazak na ispit iz ovog predmeta.
 

Natsuz

Znam ponešto o upravi. Umjerno aktivan član.
Pozdrav,

ima li netko možda prezentacije od prošlih godina koje bi nam mogle poslužit za učenje?
Na Merlin prof nije ništa stavila.
 

Matija

Znam ponešto o upravi. Umjerno aktivan član.
Popis literature za predmet Upravljanje zapisima (akademska godina 2022/2023.)
1. HRN ISO 15489-Upravljanje spisima
a) Općenito
b) Smjernice
2. Uredba o uredskom poslovanju
3. Naputak o brojčanim oznakama pismena te sadržaju evidencija uredskog poslovanja
4. Elektronički dokumenti: Priručnik za arhiviste. Hrvatski državni arhiv, Zagreb, 2011
5. Duranti, Luciana, Arhivski zapisi: teorija i praksa, Zagreb: Hrvatski državni arhiv, 2000. (poglavlja 3-8)
6. Zakon o arhivskom gradivu i arhivima
7. Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka
8. Zakon o pravu na pristup informacijama
9. Pravilnik o upravljanju dokumentiranim gradivom izvan arhiva
10. Digital Preservation Handbook, 2nd Edition, Digital Preservation Coalition, 2015.
 

Matija

Znam ponešto o upravi. Umjerno aktivan član.
Mene isto zanima postoje li prezentacije, jer mi se ovo čini jako puno literature. Mislim, da sam znao da će biti ovoliko literature, sigurno ne bih ovo upisivao.
 

Natsuz

Znam ponešto o upravi. Umjerno aktivan član.
Najgore je to sto nije stavila niti popis literature na merlin niti prezentacije. Apsolutno nista.
 

Katarina7

Mladi član foruma kojeg zanima uprava
Je li netko bio na zadnjem ispitnom roku da napiše dojmove?
Lagan predmet za proći,ne treba puno učiti. Pita sva pitanja koja su ovdje na forumu.

Mene je pitala:
-što je spisovodstvo
-postupci uredskog poslovanja (zaprimanje, upisivanje u odgovarajuće evidencije, organiziranje, razvrstavanje, dostava ustrojstvenim jednicama, otprema)
-glavne i pomoćne knjige
- kako Državni arhiv moze dobiti privatno arhivsko gradivo (ako ga netko pokloni i ako ga arhiv otkupi)
-definicija arhivskog gradiva i koliko se čuva (trajno)
-na koga se primjenjuje i na koga se ne primjenjuje uredba o uredskom poslovanju (primjenjuje se na tijela drzavne uprave, tijela jed. lok. i reg. samouprave,pravne osobe s javnim ovlastima; ne primjenjuje se na ona tijela koja koja koriste druge propise za uredsko poslovanje, npr. sudovi).
 

gogs

Znam ponešto o upravi. Umjerno aktivan član.
Dojmovi sa ispita,
profesorica opuštena, ali postavlja dosta pitanja i podpitanja tako da nije baš lagano,to je moj dojam, pitala me,
ISO 15489, spis, sadžajne jedinice spisovosdsva, svojstva spisovodstva,definicija arhivske građe,rokovi čuvanja, privatna arhivska građa sve o njoj i da li može biti ustupljena državnom arhivu i na koji način,hijerarhija spisa, više se ne mogu sjetiti
 

lanalukic

Znam ponešto o upravi. Umjerno aktivan član.
moze li mi netko poslati literaturu iz koje se uci? profesorica je sve uklonila sa merlina kao i sa stranice fakulteta
 

DXG

Mladi član foruma kojeg zanima uprava
Rok 28.8.: prof. je dobra, usmeni je kao razgovor, tri-četiri pitanja uz podpitanja, pomaže navesti na odgovor.
Po meni 2 dana učenja je dovoljno, ja sam učila po Uredbi i Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima uz prezentacije od prošle godine.
Izvukla sam pitanja s foruma i ona su i bila na usmenom, moj savjet je proći po forumu prije ispita.
Pitanja koje sam izvukla su:
1. Što je spisovodstvo? Svojstvo, funkcije, sadržajne jedinice, koja je razlika spisovodstva i uredskog poslovanja.
2. Uredba o uredskom poslovanju- što uređuje, na koga se odnosi, a na koga se ne primjenjuje.
3. Što je uredsko poslovanje?
4. Postupci uredskog poslovanja.
5. Glavne i pomoćne knjige.
6. Hijerarhija spisa (dosje-spis-pismeno) i razlika između dosjea i spisa.
7. Što je spis, dosje, pismeno (akt i podnesak)?
8. Brojčana oznaka.
9. Što je klasa, od čega se sastoji, tko je određuje (čelnik po planu klasifikacijskih oznaka), može li biti različita od urbroja (može).
10. Što je urbroj, od čega se sastoji i tko ga uređuje (naputak o brojčanim oznakama - ministarstvo pravosuđa i uprave).
11. Interna dostavna knjiga.
12. U kojoj se ustrojstvenoj jedinici obavlja većina poslova opisana u Uredbi?
13. Pisarnica, pismohrana.
14. Razvođenje spisa.
15. Sadržajne jedinice uredskog poslovanja.
16. Zaključivanje urudžbenog zapisnika.
17. Kada se provodi izlučivanje? (čl. 12.)
18. Kako Državni arhiv može dobiti privatno arhivsko gradivo? (darovanje, kupoprodaja, pohrana)
19. Definicija arhivskog gradiva i koliko se čuva.
20. Privatna arhivsko gradivo i obveze vlasnika privat. arh. gr. (čl. 24.)
21. Stvaratelji koji stvaraju privatno i javno arhivsko gradivo + razlike.
22. Dokumentarno arhivsko gradivo.
23. Koliko mora proći da bi se arhivsko gradivo dalo u arhiv (čl. 14.).
24. ISO 15489 (znati naziv, što je i smjernice).
 

Helena40

Magistar foruma, a i uprave. Aktivan član.
Rok 28.8.: prof. je dobra, usmeni je kao razgovor, tri-četiri pitanja uz podpitanja, pomaže navesti na odgovor.
Po meni 2 dana učenja je dovoljno, ja sam učila po Uredbi i Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima uz prezentacije od prošle godine.
Izvukla sam pitanja s foruma i ona su i bila na usmenom, moj savjet je proći po forumu prije ispita.
Pitanja koje sam izvukla su:
1. Što je spisovodstvo? Svojstvo, funkcije, sadržajne jedinice, koja je razlika spisovodstva i uredskog poslovanja.
2. Uredba o uredskom poslovanju- što uređuje, na koga se odnosi, a na koga se ne primjenjuje.
3. Što je uredsko poslovanje?
4. Postupci uredskog poslovanja.
5. Glavne i pomoćne knjige.
6. Hijerarhija spisa (dosje-spis-pismeno) i razlika između dosjea i spisa.
7. Što je spis, dosje, pismeno (akt i podnesak)?
8. Brojčana oznaka.
9. Što je klasa, od čega se sastoji, tko je određuje (čelnik po planu klasifikacijskih oznaka), može li biti različita od urbroja (može).
10. Što je urbroj, od čega se sastoji i tko ga uređuje (naputak o brojčanim oznakama - ministarstvo pravosuđa i uprave).
11. Interna dostavna knjiga.
12. U kojoj se ustrojstvenoj jedinici obavlja većina poslova opisana u Uredbi?
13. Pisarnica, pismohrana.
14. Razvođenje spisa.
15. Sadržajne jedinice uredskog poslovanja.
16. Zaključivanje urudžbenog zapisnika.
17. Kada se provodi izlučivanje? (čl. 12.)
18. Kako Državni arhiv može dobiti privatno arhivsko gradivo? (darovanje, kupoprodaja, pohrana)
19. Definicija arhivskog gradiva i koliko se čuva.
20. Privatna arhivsko gradivo i obveze vlasnika privat. arh. gr. (čl. 24.)
21. Stvaratelji koji stvaraju privatno i javno arhivsko gradivo + razlike.
22. Dokumentarno arhivsko gradivo.
23. Koliko mora proći da bi se arhivsko gradivo dalo u arhiv (čl. 14.).
24. ISO 15489 (znati naziv, što je i smjernice).
Jel mi mozda mozes poslat te prezentacije na mail? :D
 
Na vrh

AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock
No Thanks