AdBlock Detected

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks some useful and important features of our website. For the best possible site experience please take a moment to disable your AdBlocker.

Financiranje javne uprave

Lili888

Mladi član foruma kojeg zanima uprava
Je li netko izašao na ovome roku na financiranje da javi dojmove i pitanja?
Odgovarala sam kod profesorice Klemenčić 3. kolokvij. Pitanja su bila: načelo zabrane unatražne primjene propisa, objasniti mjesnu određenost poreznog obveznika(prebivalište i boravište i zašto je važno to znati), ovršna načela, objasni načelo zabrane prekomjernosti i primjere u zakonu za to načelo, pravni temelj ovrhe, objasni ovršnu ispravu, zašto je važno znati na temelju koje isprave je rješenje o ovrsi doneseno, obilježja žalbe kao pravnog lijeka, što znači da je žalba devolutivan pravni lijek, kome se žalba podnosi, a kome predaje, načelo jedinstva kod proračuna, objani važnost Europske povelje o lokalnoj samoupravi. Profesorica pita pitanja koja su navedena u katalogu znanja, ništa izvan toga.
 
Na vrh

AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock
No Thanks