AdBlock Detected

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks some useful and important features of our website. For the best possible site experience please take a moment to disable your AdBlocker.

Upravljanje ljudskim potencijalima s osnovama službeničkog prava

Helena40

Magistar foruma, a i uprave. Aktivan član.
Jedini sustavi koji se spominju u gradivu 1. kolokvija su oni sustavi zapošljavanja i odabira kandidata za rad u javnoj službi. Oni se nalaze u clanku: Sto (ni)smo naucili iz europskih iskustava?
 

kristinac

Magistar foruma, a i uprave. Aktivan član.
Ekipa ima tko pitanja s kolokvija?
1. ) Nakon što je dugi niz godina radio kao menadžer u privatnom poduzeću „Fancy shoes“ Peter Brown se 1991. zaposlio u britanskom Ministarstvu financija na rok od četiri godine. Jedan od zadataka propisanih njegovim ugovorom o radu odnosio se na reorganizaciju tradicionalne birokratske strukture i način upravljanja osobljem s ciljem uvođenja moderne službe upravljanja ljudskim potencijalima po uzoru na privatni sektor.

a.) Po čemu se nova funkcija upravljanja ljudskim potencijalima razlikuje od starog načina obavljanja personalne funkcije i kako će Peter Brown organizirati službu za ULJP?

b.) Kako će nakon četiri godine Peter Brown odgovarati za svoj rad i po kojim kriterijima će ga se ocjenjivati.

2.) Jedna od komponenti Svjetskog izvješća UN-a o javnom sektoru iz 2005. koja je usmjerena na izradu nacionalnih strategija ULJP-a, odnosi se na potrebu uspostavljanja politički nepristrane i profesionalne javne službe koja se temelji na merit načelima.

a) Objasnite okolnosti kojima je bila potaknuta profesionalizacija javnih službi i uvođenje merit načela u javnu upravu SAD-a te elemente sustava koji je suprotan merit sustavu.

b) Propisuju li odredbe Zakona o državnim službenicima ulazak u službu po merit kriterijima? Objasnite.


3. ) Zemlja X ima tradicionalni administrativni model upravljanja ljudskim potencijalima te razvijeno službeničko zakonodavstvo kojim podupire karijeru službenika i sigurnost službeničkog statusa. Novi ministar, ekonomist Zdravko Tiletić uvodi promjene u svoje ministarstvo pa sve zaposlenike – zamjenike ministara, rukovoditelje, službenike i namještenike, ocjenjuje kvartalno i temeljem toga ih razmješta na radna mjesta, te smanjuje ili povećava plaću ovisno o njihovom učinku, neovisno o njihovoj stručnoj spremi.

a) Je li ministar postupio sukladno u skladu s administrativnim modelom upravljanja ljudskim potencijalima? Navedite i objasnite propuste ministra

. b) Koja definicija javnih službenika je prikladna za ovakav pristup ministra? Objasnite odgovor.

4. ) Ministar pravosuđa i uprave odlučio je značajno modernizirati i reformirati sustav upravljanja ljudskim potencijalima u državnoj upravi. Odlučio je da će ustrojstvena jedinica Ministarstva pravosuđa i uprave obavljati poslove upravljanja ljudskim potencijalima za sva državna tijela u Hrvatskoj i za jedinice lokalne samouprave u kojima je ustrojen jedinstveni upravni odjel.

Također, zbog recesije koja prijeti zbog velike inflacije u Hrvatskoj naložio je svim državnim tijelima da prije raspisivanja javnog natječaja moraju provjeriti ima li na raspolaganju Vladi službenika koji udovoljava uvjetima za radno mjesto te da će ubuduće planove prijma u državnu službu donositi Ministarstvo financija, a ministar financija će imenovati članove svih komisija za provedbu javnih natječaja.a) Je li ministar pravosuđa i uprave postupio sukladno Zakonu o državnim službenicima vezano za organizacijski aspekt upravljanja ljudskim potencijalima? Objasnite.

b) je li ministar pravosuđa i uprave postupio sukladno Zakonu o državnim službenicima vezano za planove prijma i javne natječaje?

5.)Ministarstvo pravosuđa i uprave planira uvesti nove promjene u sustav zapošljavanja državnih službenika. Namjerava uvesti češki sustav zapošljavanja jer isti ne zahtijeva značajnija financijska ulaganja te se neće povećati deficit proračuna.

a) Navedite sličnosti i razlike u odnosu na karakteristike češkog i hrvatskog sustava zapošljavanja

b) Po čemu se razlikuje sadržaj postupka zapošljavanja u javnoj upravi u pojedinim ¸ zemljama i kojim elementima se posvećuje sve više pažnje u postupku zapošljavanja? Objasnite.
 
Na vrh

AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock
No Thanks